Σε όσους το ζητούν

Loading...


Tου Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού

Αυτός που αγνοεί τον εαυτόν του, ούτε τον Θεό θα καταφέρει να γνωρίσει. 

Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε όσους έχουν καθαρή καρδιά και το ζητούν έντονα και με πίστη. Ο άνθρωπος που δεν αναζητά να γνωρίσει τον εαυτόν του, αγνοεί την ηθική του κατάσταση.
 Ετικέτες