Οι άθεοι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο…

Loading...


Οι άθεοι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι από το φως και το δρόμο του σατανά από το δρόμο του Χριστού

Μόλις οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Θεό, φανερώθηκε ο σατανάς στον αγωνιστικό χώρο για να εξαγριώσει τους ατομικιστές εναντίον των σοσιαλιστών. 

Έτσι και ο ατομικισμός και ο σοσιαλισμός αποτελούν θηριώδεις ονομασίες της σατανιστικής ανθρωπότητας. Ο ατομικισμός και ο σοσιαλισμός που πήρανε τη θέση των παλαιότερων ονομασιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου ως ναού του Αγίου Πνεύματος και της κοινωνίας ως Εκκλησίας του Θεού.

Εμείς οι Χριστιανοί λέμε όπως και ο Απόστολος του Θεού πως το πρόσωπο του ανθρώπου είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, και για την κοινωνία λέμε πως είναι η Εκκλησία του Θεού. Και τα δύο είναι ιερά και άγια. Και τα δύο είναι ιδιοκτησία του Θεού. Ναί, είναι καλό και πρέπει κανείς να σέβεται και τα δύο, δηλαδή τον χριστιανό όπως τον ίδιο τον Χριστό και την κοινωνία των χριστιανών σαν τη σύναξη θεών.

Η πατρότητα του Θεού κάνει τους ανθρώπους τέκνα του Θεού, όσον αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, και όσον αφορά τη σχέση του άνθρωπου με τους άλλους ανθρώπους κάνει τους ανθρώπους αδέλφια….