Η λογική και η ενάρετη ψυχή αναγνωρίζεται από…

Loading...


Η λογική και ενάρετη ψυχή αναγνωρίζεται από το βλέμμα, το βάδισμα, τη φωνή, το γέλιο, από το που συχνάζει και με ποιούς συναναστρέφεται.

Όλα αυτά έχουν αλλάξει σ᾿ αυτήν και έγιναν κοσμιότερα. Γιατί ο νούς που αγαπά το Θεό, σαν προσεκτικός θυρωρός απαγορεύει την είσοδο στις κακές και αισχρές ενθυμήσεις.

«ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των ιερών Νηπτικών», Συμβουλές… σε 170 κεφάλαια: τομ. α΄, Εκδόσεις «Το Περιβόλι Της Παναγίας»

 Ετικέτες