Βυζαντινά Καλαντά της Χορωδίας του Προσκυνήματος της Βηθλεέμ (VIDEO)

Loading...


Την Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου 2012/3ην Ιανουαρίου 2013, έλαβε χώραν μουσική εκδήλωσις υπό της χορωδίας «Ιησούς ο Βασιλεύς» του Πνευματικού Κέντρου του Προσκυνήματος της Βηθλεέμ εις το «Κέντρον Συγκεντρώσεων»-“Conventional Center“ της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, κείμενον εις περιοχήν μεταξύ Βηθλεέμ και Χεβρώνος παρά τας αρχαίας λίμνας του βασιλέως Σολομώντος.

Η εκδήλωσις αύτη ητοιμάσθη πρωτοβουλία, φροντίδι και επιμελεία του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του εν τω Προσκυνήματι της Βηθλεέμ διακονούντος Ρωμαιορθοδόξου Θεολόγου κ. Τζαντάλλα Ιλ-Μάσρη, Dιευθυντού της υπ’ αυτού συσταθείσης βυζαντινής χορωδίας υπό την επωνυμίαν «Ιησούς ο Βασιλεύς».

Την αίθουσαν δια την εκδήλωσιν ταύτην παρεχώρησεν ευγενώς η Παλαιστινιακή Αυτονομία δια του ευεργέτου αυτής και ουχί μόνον κ. Saed Tawfik Khouri και του Διευθυντού του Κέντρου τούτου κ. Τζωρτζ Μπασούς.

Την εκδήλωσιν ταύτην ηυλόγησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό Αγιοταφιτών Πατέρων, ήτοι του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, του εκ Σινά παρεπιδημούντος Αρχιμανδρίτου π. Παϊσίου, του Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων εις το Χωρίον των Ποιμένων- Μπετσαχούρ, του Πατριαρχικού εν Ραμάλλα Επιτρόπου π. Γαλακτίωνος και άλλων Αγιοταφιτών και αραβοφώνων Ιερέων του ημετέρου ποιμνίου.

Την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, τον Πρόεδρον κ. Μαχμούντ Αμπάς-Αμπού Μάζεν εξεπροσώπησεν ο κ. Αντνάν Χουσεΐν, Πρόεδρος του Προεδρικού Ντιβανίου, μετ’ άλλων παραγόντων της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, του κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, της κας Χουλούντ Νταϊέμπες, της Δημάρχου της Βηθλεέμ κ. Βέρας Γατάς, του κ. Τζωρτζ Μπασούς, Διευθυντού του εν λόγω Κέντρου και άλλων ανωτάτων λειτουργών της Παλαιστινιακής Αυτονομίας.

Παρέστησαν επίσης οι Αρχηγοί άλλων Χριστιανικών δογμάτων της Αγίας Γης, ως ο Αγγλικανός Επίσκοπος εις Ιερουσαλήμ κ. Σουχέλ Νταουάνη και ο Επίσκοπος της Αιθιοπικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα κ. Abune Mathias και ακροατήριον εκ Βηθλεέμ και των περιχώρων αυτής περί τα χίλια τριακόσια (1300) άτομα.

Η εκδήλωσις αυτή περιέλαβε σύντομον λόγον του Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του Διευθυντού της χορωδίας κ. Τζαντάλλα Μάσρη περί της θείας συγκαταβάσεως εν τη Ενανθρωπήσει και κατά σάρκα Γεννήσει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και περί της διακονίας του μυστηρίου τούτου εν τη Αγία Γη υπό της Εκκλησίας των Ρωμαιορθοδόξων, ήτοι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

{youtube}dkEmgUfyq5w{/youtube}

Εκτός των ψαλέντων εκκλησιαστικών ύμνων της Γεννήσεως και της Περιτομής του Χριστού, και του Αγίου Βασιλείου, τα μεταφρασθέντα εις την αραβικήν γλώσσαν και εις το ίδιον αυτό βυζαντινόν μέλος ψαλέντα κάλαντα ήσαν:

Ημείς η νέα γενεά του Παναγίου Τάφου, Ιεροσολυμίτικο,
Γεννάται ημίν βασιλεύς, εκ Μακεδονίας,
Πρωτοχρονιά, εκ Πελοποννήσου,
Ευλογημένη εσπέρα, εκ Μικράς Ασίας,
Χαρά Μεγάλη, εκ Κερασούντος,
Κύριος Μέγας Βασιλεύς, εκ Βυζαντίου,
Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά, εκ Πελοποννήσου,
άλλα παραδοσιακά άσματα εκ Κωνσταντινουπόλεως και έτερά τινα παραδοσιακά πατριωτικά τραγούδια εκ Παλαιστίνης ως το
Γράφω στο Όνομά σου, ω Χώρα μου, αφιερωμένα εις την Παλαιστίνην και εις τον Πρόεδρον αυτής κ. Μαχμούντ Αμπάς-Αμπού Μάζεν.

Τα κάλαντα ταύτα εψάλησαν υπό της πεντηκονταμελούς εν λόγω βυζαντινής χορωδίας υπό την διεύθυνσιν του κ. Τζαντάλλα Ιλ-Μάσρη μετ’ ακριβείας του μέλους αυτών, ως ημείς οι Ελληνόφωνοι γνωρίζομεν αυτά εις την Ελληνορθόδοξον ημών παράδοσιν και εδημιούργησαν ευχάριστον συγκίνησιν εις τας καρδίας των εν χαρά επευφημούντων θεατών και ενεφάνησαν και εις το αραβόφωνον κοινόν, Ελληνορθόδοξον και μη, την δύναμιν της Εκκλησίας και της λαϊκής Εκκλησιαστικής ημών παραδόσεως, της παραμυθούσης και στηριζούσης τας ψυχάς πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών των Ορθοδόξων χωρών, μελών του ενός σώματος του Χριστού της Εκκλησίας.

Διαρκούσης της εκδηλώσεως ταύτης, έλαβε χώραν ζώσα ευχετήριος παρέμβασις του προστάτου του κέντρου τούτου και ευεργέτου της πατρίδος αυτού κ. Saed Tawfik Khouri.

Περί το τέλος της εκδηλώσεως ο κ. Αντών Σλέμπυ εξεφώνησε ποίημα επί τη προσφάτω αναγνωρίσει της Παλαιστινιακής Αυτονομίας ως μέλους κράτους της Διεθνούς Κοινότητος .

Επί τη εκδηλώσει ταύτη ο Μακαριώτατος προσέφερε αναμνηστικήν πλακέταν της χορωδίας εις τον Πρόεδρον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Μαχμούντ Αμπάς εις τον Πρόεδρον του Πύργου Συνεδρίων κ. Saed Tawfik Khouri εις τον Διευθυντήν αυτού κ. Τζωρτζ Μπασούς και εις τον κ. Τζαντάλλα Ιλ Μάσρη, τον Διευθύνοντα της χορωδίας.

Την τελετήν επεσφράγισεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος δια της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αραβιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2013/01/05/1820/ υπογραμμίζων την σημασίαν της ζωογόνου ημών Ελληνορθοδόξου παραδόσεως δια την ποιότητα της ζωής ημών.

Εκ μέρους του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αυτονομίας ωμίλησεν ο Πρόεδρος του Προεδρικού Ντιβανίου κ. Αντνάν Χουσεΐν και ο Διευθυντής του Κέντρου, και ο κ. Τζωρτζ Μπασούς.