Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων καταδικάζει την απαγωγή των 12 μοναχών

Loading...


Ο  Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καταδικάζουν κατηγορηματικώς και απεριφράστως την απαγωγήν των δώδεκα μοναζουσών

της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίας Θέκλης της πόλεως Μααλούλε του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχείας ως μίαν βιαίαν και κατάφωρον πράξιν παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

της ζωής, της θρησκευτικής ελευθερίας και της λατρείας.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, στοιχούν τω Αποστόλω των εθνών Παύλω:

είτε πάσχει εν μέλος,  συμπάσχει πάντα τα μέλη” (Α’ Κορ. 12,26), συμμετέχει βαθέως εις τα προβλήματα του ομόρου Πατριαρχείου Αντιοχείας, συμπάσχει μετ’ αυτού, προσεύχεται από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου υπέρ παύσεως των εχθροπραξιών εις την Συρίαν, καταλλαγής και συμφιλιώσεως και ποιείται έκκλησιν προς πάντα αρμόδιον παράγοντα να ενεργήση διά την άμεσον απελευθέρωσιν των απαχθεισών μοναζουσών και την επιστροφήν εις  την Ιεράν Μονήν της μετανοίας αυτών.