Το νέο πνευματικό Κέντρο της Βηθλεέμ (video)

Loading...


Την Δευτέραν, 23ην Ιουλίου /5ην Αυγούστου 2013, επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ο εν Βηθλεέμ Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος μεθ’ ομάδος επιλέκτων μελών της Αραβοφώνου (Rum Orthodox) Κοινότητος Βηθλεέμ και ενημέρωσαν Αυτόν περί της τελειώσεως των απαραιτήτων εργασιών και προετοιμασιών διά την παρά το σεπτόν Προσκύνημα της Βηθλεέμ ίδρυσιν Πνευματικού Κέντρου, εις το οποίον θα λαμβάνουν χώραν εις το εξής θρησκευτικαί, χριστιανικαί, γλωσσικαί και τεχνικαί πληροφορίαι επιμορφώσεως κυρίως της νεολαίας του ποιμνίου της Βηθλεέμ.

Ο Μακαριώτατος επήνεσε και ηυλόγησε το σημαντικόν έργον τούτο διά την νεολαίαν του ημετέρου Πατριαρχείου και υπέδειξε τρόπους λειτουργίας αυτού, επιφυλασσόμενος να ευλογήση τούτο και διά τελετής εγκαινίων εν ευθέτω χρόνω.

1

                                      {youtube}Un99s9Kg6TU{/youtube}