Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συλλυπείται για την Εκδημία του Αρμένιου Πατριάρχου

Loading...


Το εσπέρας του Σαββάτου, 7ης/20ης Οκτωβρίου 2012, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων μετέβη εις το Αρμενικόν Πατριαρχείου εις Ιεροσόλυμα, ίνα εκφράση τα συλλυπητήρια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων επί τη εκδημία κατά την παρελθούσαν Παρασκευήν, 29ην Σεπτεμβρίου /12ην Οκτωβρίου 2012, του Αρμενίου Πατριάρχου εις Ιεροσόλυμα Τουρκόμ Μανουκιάν.

Τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον και την συνοδείαν Αυτού υπεδέχθη ο εκλεγείς Τοποτηρητής του Αρμενικού Πατριαρχείου Αρχιεπίσκοπος Άρης Σιρβανιάν και Αρχιερείς και Ιερείς του Αρμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μακαριώτατος εξέφρασε την βαθείαν λύπην Αυτού επί τη εκδημία διακεκριμένου κληρικού, λογίου, συγγραφέως και μουσικού και ηυχήθη εις τον Τοποτηρητήν και την Σύνοδον του Αρμενικού Πατριαρχείου εις Ιεροσόλυμα την θείαν ενίσχυσιν δια την εντεύθεν δύσκολον πορείαν προς την ανάδειξιν εκλεκτού ηγέτου ανταξίου του εκλιπόντος.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Άρης εξέφρασε τας ευχαριστίας αυτού επί τη συλλυπητηρίω ταύτη επισκέψει και ηυχήθη, όπως αύτη παραμείνη σημείον εις αγαθόν δια την συνεργασίαν Ορθοδόξων και Αρμενίων εις τα Πανάγια Προσκυνήματα.Ετικέτες

tilegrafima.gr