Θερμά συγχαρητήρια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων σε Ελληνες πιλότους (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Μια μεγάλη ομάδα της δέχθηκε ο τους οποίους συνεχάρη για τη βοήθεια που προσέφεραν ώστε να σβηστεί μεγάλη φωτιά στο .

Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου:

Το εσπέρας της Κυριακής, 14ης /27ης Νοεμβρίου 2017, 40μελής ομάς της Πολεμικής Αεροπορίας, 383ης Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπυροσβέσεων, συνοδευομένη υπό του εκπροσώπου της Ελληνικής Πρεσβείας εις Ισραήλ κ. Μπρούμα, η οποία κατά τας ημέρας ταύτας ήλθεν εις Ισραήλ και συμπαρεστάθη ενεργώς και αποτελεσματικώς εις τας εκραγείσας μεγάλης εκτάσεως πυρκαιάς εις την πόλιν της Χάιφας, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Την ομάδα ταύτην εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, εν οις και ο συνοδός αυτών Αγιοταφίτης Παρασκευοφύλαξ του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος, ως υπηρετήσας εις την Ελληνικήν Αεροπορίαν προ της εντάξεως αυτού εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, επήνεσεν αυτούς διά την απόφασιν αυτών να συμμετάσχουν με αποφασιστικότητα, αυτοθυσίαν και κίνδυνον της ζωής αυτών εις την κατάσβεσιν των πυρκαιών, αι οποίαι απετέφρωσαν ολικώς μεγάλης εκτάσεως φυσικόν περιβάλλον και τας οικίας εβδομήκοντα περίπου χιλιάδων ανθρώπων, παραμενόντων αστέγων προς το παρόν.

Διαβάστε εδώ:  11 χρόνια από την ενθρόνιση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Η πράξις αύτη, είπεν ο Μακαριώτατος, επιδεικνύει την πεποίθησιν διά την κοινήν ανθρωπίνην φύσιν και την αγάπην προς τον συνάνθρωπον ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκεύματος και συντελεί εις την σύσφιγξιν των σχέσεων της χώρας της Ελλάδος και της χώρας του Ισραήλ.

Ευχαριστήσασα η ομάς της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας τον Μακαριώτατον διά την ευλογίαν της προηγηθείσης επισκέψεως αυτών εις τον Πανάγιον Τάφον και την ηθικήν εμψυχωτικήν ενίσχυσιν Αυτού, προσέφερεν εις Αυτόν το εις μετάλλιον έμβλημα αυτής, ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις αυτούς εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης και του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

2911jer-1 2911jer-2 2911jer-3 2911jer-4 2911jer-5