Συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Γεωργιανό πρωθυπουργό (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της Γεωργίας που είχε κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο ενώ τιμήθηκε με το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το απόγευμα της Δευτέρας, 11ης /24ης Ιουλίου 2017, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας εξοχώτατος κ. Giorgi Kvirikashvili, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Εξωτερικών της Γεωργίας, του Πρέσβεως της Γεωργίας εις Ισραήλ και του Πρέσβεως του Ισραήλ εις Γεωργίαν και άλλων συνεργατών, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Γεωργιανόν Πρωθυπουργόν και την συνοδείαν αυτού υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Δραγουμανεύοντος Αρχιμανδρίτου π. Ματθαίου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην ο Πρωθυπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά τας καλάς σχέσεις, τας οποίας διατηρεί το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων μετά του Πατριαρχείου Γεωργίας, διά την υποδοχήν των εκάστοτε Γεωργιανών προσκυνητών και διά το ότι διά της προσωπικής στάσεως αυτού αποτελεί παράγοντα πολιτικής σταθερότητος.

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κύριον Kvirikashvili και ανεφέρθη εις τον συμφιλιωτικόν και ειρηνευτικόν ρόλον του Πατριαρχείου εις την Ιερουσαλήμ και την Αγίαν Γην εις το παρελθόν και σήμερον, ιδία μετά την επίσκεψιν αυτού εις το Συμβούλιον των Ηνωμένων Εθνών διά την οικοδομήν της ειρήνης εις την Μέσην Ανατολήν.

Διαβάστε εδώ:  Το μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στη σύσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (ΦΩΤΟ)

Προς αναγνώρισιν και ενίσχυσιν του κ. Πρωθυπουργού εις την επικράτησιν της ειρήνης, ο Μακαριώτατος ετίμησεν αυτόν διά του παρασήμου του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Ευχαριστών τον Μακαριώτατον ο κ. Kvirikashvili διά την τιμητικήν διάκρισιν ταύτην, αντανακλώσαν εις το έθνος και την Εκκλησίαν της Γεωργίας, ηυχαρίστησεν αυτόν και διά την επίσκεψιν αυτού εις τον Πανάγιον Τάφον και εις την Ιεράν Μονήν του Τιμίου Σταυρού και προσέφερεν Αυτώ εικόνα του Αρχαγγέλου ως δώρον, ο δε Μακαριώτατος επέδωσεν Αυτώ εικόνα του Ιερού Κουβουκλίου και μετάλλιον των 2000 ετών ιστορίας του Πατριαρχείου, εις δε τα μέλη της συνοδείας αυτού Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.