Στους Αγίους Τόπους ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Μάρδας (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ

Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 20ης Ιουλίου/ 2ας Αυγούστου 2016 ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Δημήτριος Μάρδας, συνοδευόμενος υπό του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και υπό του φέροντος τον βαθμόν του Προξένου κ. Βασιλείου Κοίνη και υπό συνεργατών αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον υφυπουργόν κ. Μάρδαν και την συνοδείαν αυτού εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και ο Γέρων Αρχιγραμματεύς και ο Παραδραγουμάνος και άλλοι Αγιοταφίται Πατέρες.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της Μονής του Προφήτου Ηλιού και της σημασίας της περιοχής ταύτης, εις την οποίαν μόλις έλαβε χώραν και η εορτή της μνήμης του προφήτου Ηλιού σήμερον γενικώς περί της σημασίας των Παναγίων Προσκυνημάτων και περί της προστασίας των εις την περιοχήν της Αγίας Γης.
Ενδιαφέρουσα ωσαύτως ήτο και η συζήτησις περί του ηγετικού και διαιτητικού ρόλου του Πατριαρχείου εις την επίλυσιν προσκυνηματικών και διακοινοτικών προβλημάτων εις Ιεροσόλυμα.

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργόν περί του αρξαμένου και συνεχιζομένου έργου της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου συνωδά τη μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου υπό τον συντονισμόν της καθηγητρίας κ. Μοροπούλου.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Υφυπουργόν φιλντισένιον αχιβαδα μετ᾽ εικόνος της Γεννήσεως του Χριστού, ο δε Υφυπουργός προσέφερε εις τον Μακαριώτατον μετάλλιον εις σχήμα ολκάδος.