Στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο ο Μητροπολίτης Ταμασού (ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο συναντήθηκε στους Αγίους Τόπους ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την πρωίαν της Τρίτης, 23ης Μαίου/ 6ης Ιουνίου 2018, επεσκέφθη το Πατριαρχείον ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταμασού κ. Ησαίας μετά του Πρωτοσυγκέλλου αυτού και του Προέδρου της Κοινότητος Αναλυόντος κ. Μιχαήλ Ηροδότου και των μελών του ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης, εορτάζοντος τα 100 έτη από της ιδρύσεως αυτού.

Τον Σεβασμιώτατον και την συνοδείαν αυτού εδέχθη ενθέρμως ο Μακαριώτατος και Αγιοταφίται Πατέρες.

Σκοπός της επισκέψεως ήτο η αίτησις συμμετοχής εις το γεγονός τούτο του εορτασμού των 100 ετών του εν λόγω ιερού Ναού διά της μεταφοράς της Παναγίας Αγιοταφιτίσσης-Ελαιωνιτίσσης φυλασσομένης εις την Ιεράν Μονήν των Γαλιλαίων Ανδρών επί του Όρους των Ελαιών προς οικοδομήν και βοήθειαν των πιστών.

Ο Μακαριώτατος ενέκρινε το αίτημα τούτο και προσέφερε εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ταμασού εικόνα της Θεοτόκου και του Ιερού Κουβουκλίου, εκείνος δε προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον την εικόνα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου και πάντων των εν Ρωσσία διαλαμψάντων Αγίων».tilegrafima.gr