Συνάντηση του Ιεροσολύμων Θεόφιλου με τον Ουκρανό Πρόεδρο (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Τον επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, , ο οποίος βρέθηκε και στον όπου ενημερώθηκε για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη.

Το ανακοινωθέν του αναφέρει:

Το απόγευμα της Παρασκευής, 17ης / 30ης Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Πέτρο Ποροσένκο μετά την αντιπροσώπευσιν της χώρας αυτού εις την κηδείαν του διατελέσαντος Προέδρου του kράτους του Ισραήλ Σιμόν Πέρες, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον Ουκρανόν Πρόεδρον και την εικοσαπενταμελή συνοδείαν αυτού, εις την οποίαν ήτο και ο Πρέσβυς της Ουκρανίας εις το Τελ Αβίβ κ. Γεννάντι Ναντολένκο, εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες..

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις παρά του Μακαριωτάτου περί της διαγενομένης εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τη συμμετοχή παρεπιδημούντων Αρχιερέων Ορθοδόξων Εκκλησιών εις αυτήν και πλήθους προσκυνητών, ων πολλοί εκ της Ουκρανίας. Ωσαύτως εγένετο συζήτησις περί της Ιερουσαλήμ ως τόπου πνευματικής αναπαύσεως των προσκυνητών και περί της ανάγκης ενότητος της Εκκλησίας εν γένει και ειδικώτερον εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησιν αυτού διά την ενωτικήν στάσιν του Μακαριωτάτου και ετόνισεν εις Αυτόν, οποίαν σημασία θα είχε διά την χώραν και την Εκκλησίαν της Ουκρανίας η επίσκεψις Αυτού εις την Ουκρανίαν.

Λόγος εγένετο ωσαύτως περί της προσφάτου συγκλήσεως της 11ης Ολομελείας του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής εις Αμμάν της Ιορδανίας τη φιλοξενία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και περί της προσφάτου επισκέψεως του Μακαριωτάτου εις το Μαυροβούνιον και της συμμετοχής εις τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου Βλαδιμήρου και περί του ενοποιού ρόλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας δι όλα τα Ορθόδοξα Έθνη.

Εις ανάμνησιν της επισκέψεως ταύτης, ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον Πρόεδρον εικόνα του αποκαθισταμένου Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, την οποίαν ούτος προσεκύνησε και είπεν ότι αύτη θα κοσμεί το γραφείόν του. Επίσης προσέφερεν εις αυτόν επιστήθιον επίχρυσον σταυρόν και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις εν έκαστον των μελών της συνοδείας αυτού.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος τη συνοδεία του Μακαριωτάτου και των Αγιοταφιτών Πατέρων και των κωδώνων κρουομένων, κατήλθεν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως και προσεκύνησεν εις την Αποκαθήλωσιν, τον Πανάγιον Τάφον και τον Φρικτόν Γολγοθάν και είδε τας επιτελουμένας εργασίας αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος εγένετο δεκτός εις το Γραφείον του Ναού της Αναστάσεως παρά του Παρασκευοφύλακος Αρχιμανδρίτου π. Πολυκάρπου και των Αγιοταφιτών Πατέρων του Ναού, προσεκύνησε τα τίμια λείψανα και τον Τίμιον Σταυρόν ως ευλογίαν διά το επίμοχθον και λίαν σημαντικόν έργον εις την χώραν αυτού διά την οποίαν μετά το κέρασμα ανεχώρησεν, ευχαριστών διά την επίσκεψιν ταύτην και ζητών τας ευλογίας του Μακαριωτάτου.

0210ukr.jpg
0210ukr1.jpg
0210ukr2.jpg
0210ukr3.jpg
0210ukr4.jpg
0210ukr5.png
0210ukr6.JPG