Προσκυνηματική ομάδα Ορθοδόξου νεολαίας από την Αμερική στο Πατρ. Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Τετάρτην, 5ην /18ην Ιουλίου 2012, 12μελης προσκυνηματική ομάς της Ελληνορθοδόξου νεολαίας, Παλαιστινιακής μεν καταγωγής εκ δε Livonia Michigan της Αμερικής, με επικεφαλής την δεσποινίδαν Alice Shukla, Foreign Affairs Officer του U.S. Department of State Bureau of Near Eastern Affairs επεσκέφθη το Πατριαρχείον.Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο

Τούτους εκαλωσώρισεν θερμώς ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, νουθετών αυτούς ταις διδαχαίς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Πατέρων αυτής και δη του Αποστόλου Παύλου περί ενότητος της Εκκλησίας. «Οι Χριστιανοί», είπεν ο Μακαριώτατος, «και κατεξοχήν οι νέοι θα πρέπη να είναι ηνωμένοι τω συνδέσμω της αγάπης, μιμούμενοι τους πρώτους Χριστιανούς και να αποφεύγουν τα σχίσματα και τας αιρέσεις».

Επίσης ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις το ποιμαντικόν, εκπαιδευτικόν και ειρηνευτικόν έργον του Πατριαρχείου και εις την θρησκευτικήν, ιστορικήν και πολιτικήν σημασίαν της πόλεως των Ιεροσολύμων, ένθα μετά την Ανάστασιν και την ένδοξον εις τους ουρανούς Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ιδρύθη υπ’ Αυτού η Σιωνίτις Εκκλησία, η Μήτηρ των Εκκλησιών κατά την ημέραν της Πεντηκοστής.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις εν έκαστον των νέων εικόνας του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, το περιοδικόν “Νέα Σιών”, το βιβλίον μετά του cd του καθηγητού κ. Βαρβούνη δια τα Πανάγια Προσκυνήματα αγγλιστί και άλλας Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Ούτοι ηυχαρίστησαν τον Μακαριώτατον δια τα διδακτικά λόγια και τας Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ηυχήθησαν εις Αυτόν έτη πολλά, ψάλλοντες Αυτώ το Πολυχρόνιον αγγλιστί και εσυνέχισαν την προσκυνηματικήν αυτών πορείαν εις τα Πανάγια Προσκυνήματα.

{youtube}APWf-b8On8Q{/youtube}