Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η εορτή του Αγίου Στεφάνου (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τη δέουσα κατάνυξη τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Πρωομάρτυρα Στεφάνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Οπως αναφέρει τυο σχετικό ανακοινωθέν: «Την Τρίτην, 27ην Δεκεμβρίου 2017 / 9ην Ιανουαρίου 2018, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, εις τον τόπον του λιθοβολισμού αυτού εις την κοιλάδα της Γεθσημανής νοτιοδυτικώς του Θεομητορικού Μνήματος.

Ο Άγιος Στέφανος ήτο ο πρώτος των επτά διακόνων, τους οποίους εξέλεξε η πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, διά να διακονούν εις τας τραπέζας, τα συσσίτια, τας γνωστάς «αγάπας». Ο Άγιος Στέφανος ήτο πλήρης Πνεύματος Αγίου και εκήρυττε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός. Οι άρχοντες των Ιεροσολύμων έφερoν τούτο βαρέως και προσήγαγον αυτόν εις το Συνέδρριον και ότε ούτος ωμολόγησεν ότι θεωρεί τον Ιησούν εκ δεξιών της Δυνάμεως του Θεού, κατεδίκασαν αυτόν και έσυραν εις τον εν λόγω τόπον και ελιθοβόλησαν αυτόν, εν ω ούτος προσηύχετο υπέρ των λιθοβολούντων τούτον, (Πραξ. Κεφ. 5).

Διαβάστε εδώ:  Απρόβλεπτες εξελίξεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Συνομιλίες- σοκ

Εις τον Ιερόν Ναόν παρά τον τόπον του λιθοβολισμού, ετελέσθη Εσπερινός αφ᾽ εσπέρας και θεία Λειτουργία την πρωίαν ανήμερα της εορτής, προεξάρχοντος του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αυτώ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων, ψάλλοντος του Λαμπαδαρίου του Ναού της Αναστάσεως κ. Γεωργίου Αλβανού και μετέχοντος ευλαβούς εκκλησιάσματος εκ μοναζουσών, προσκυνητών εξ Ελλάδος, Κύπρου, Ρουμανίας και Ρωσσίας και εξ εντοπίων Αραβοφώνων εξ Ιεροσολύμων. Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε δέησις εις τον τόπον του λιθοβολισμού του Αγίου.

Την Αρχιερατικήν Συνοδείαν, τον Σεβασμιώτατον και το εκκλησίασμα εδεξιώθη μετά την θ. Λειτουργίαν εις το ηγουμενείον, ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος».tilegrafima.gr