Οι εκπρόσωποι του SWEDISH CHRISTIAN CENTER στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Πέμπτην, 17ην / 30ην Αυγούστου 2012, εκπρόσωποι του Swedish Christian Center of Jerusalem, το οποίον εδρεύει εις την Πύλην του Δαυίδ μετά του προσφάτως αναλαβόντος καθήκοντα νέου Διευθυντού αυτής κ. Lars Lingius επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Tό εν λόγω Κέντρον έχει ως έργον αυτού την διευκόλυνσιν των προσκυνητών, οι οποίοι έρχονται εις τους Αγίους Τόπους, την βοήθειαν και την υποστήριξιν διαθρησκειακών ομάδων δια την διαμονήν αυτών εις Ιερουσαλήμ και την εκπαιδευτικήν κατάρτισιν των μελών αυτού εις θέματα ιστορικά, διαθρησκειακά και προσκυνηματικά.

Τους εν λόγω εκπροσώπους εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημων και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης εγένετο εποικοδομητική συζήτησις περί της δραστηριότητος του Πατριαρχείου εις θέματα διαθρησκειακής υποστηρίξεως εις τους Αγίους Τόπους. Ακολούθως ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τον κ. Lingius καλήν δύναμιν εις την ανάληψιν των νέων καθηκόντων αυτού.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος επέδωσε τω κ. Lingius και εις τους συνεργάτας αυτού την Ιστορίαν της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, το περιοδικόν της Νέας Σιών, και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr