Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

Loading...


Το οικολογικό πρόβλημα δεν είναι για την Ορθόδοξη Εκκλησία απλώς πρόβλημα καταστροφής της Φύσης, αλλά καταστροφής του χώρου στον οποίο αποκαλύπτεται συνεχώς η βουλή του Θεού για τον άνθρωπο. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, η λύση του οικολογικού προβλήματος εξαρτάται από τη ριζική αλλαγή των σχέσεων μας με τον κόσμο, με τους συνανθρώπους μας και με το Θεό και όχι με ημίμετρα και παραλλαγές.

Η Μετάνοια και η επιστροφή μας στην απλή και ταπεινή ζωή είναι η μόνη ουσιαστική διέξοδος. Είναι η μόνη δυνατή σωτηρία του πλανήτη και είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Στα πλαίσια αυτά, χθες, ο Πατριάρχης, ετίμησε διά της συμμετοχής Αυτού το εν τω Πανεπιστημίω του Βοσπόρου πραγματοποιηθέν οικολογικόν συνέδριον, επί τη συμπληρώσει 30 ετών από της ιδρύσεως του Ινστιτούτου Περιβαλλοντολογικών Επιστημών του ως άνω Πανεπιστημίου, τη παρουσία της Α. Υψηλότητος, του Πρίγκηπος του Μονακό Αλβέρτου Β’, εκ των ομιλητών της ημέρας. Ο Πατριάρχης είχε και ιδιαιτέραν συνάντησιν μετά της Α. Υψηλότητος διαρκείας ημισείας ώρας.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι Ιερώ Ναώ των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της Εορτής.

Παρέστησαν συμπροσευχόμεν ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, όμιλοι προσκυνητών εκ του Συλλόγου Γυναικών Νάξου και εκ της Αθλητικής Ενώσεως Λεμεσού Κύπρου, ως και πιστοί εντεύθεν.

Μετά την απόλυσιν, ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και ο Πατριάρχης.