Ο Αιθίοπας Αρχιεπίσκοπος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video)

Loading...


Την Παρασκευήν, 17ην /30ην Αυγούστου 2013, ο νέος Αρχιεπίσκοπος της Αιθιοπικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα κ. Δανιήλ Ίλμα επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη αναλήψει των καθηκόντων αυτού, του προκατόχου αυτού Αρχιεπισκόπου Anba Mattias, εκλεγέντος Πατριάρχου Αιθιοπίας.

Τον νέον Αιθίοπα Αρχιεπίσκοπον υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Εις την επίσκεψιν ταύτην εγένετο συζήτησις περί των αρχαίων δεσμών του Αιθιοπικού λαού μετά του Ελληνικού από των προ Χριστού χρόνων και περί των αγαστών σχέσεων της Αιθιοπικής Εκκλησίας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εν γένει και περί της ειρηνικής συμβιώσεως Αιθιόπων και Ελλήνων εις την περιοχήν του Ναού της Αναστάσεως και της Μονής Αβραάμ και περί της διαθέσεως και της δυνατότητος του ημετέρου Πατριαρχείου να βοηθήση τους Αιθίοπας να επιλύσουν ωρισμένα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν εις την Μονήν αυτών επί των δωμάτων του Ναού της Αναστάσεως, των γνωστών ως Ντερ Σουλτάν.

1

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος προσέφερε τω Αιθίοπι Αρχιεπισκόπω φιλντισένιον εγκόλπιον και σταυρόν και βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και ηυχήθη αυτώ ειρηνικήν και καρποφόρον Αρχιεπισκοπικήν διακονίαν.

                          
                              {youtube}XjSReAj20jc{/youtube}