Νέος μοναχός με τις ευχές του Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΟ

Την Τετάρτην, 7ην / 20ην Ιουλίου 2016, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έκειρεν εις το εν τω Πατριαρχείω παρεκκλήσιον της Αγίας Πεντηκοστής, παρουσία Αρχιερέων και Ιερέων της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και του οικείου αυτού Αρχιεπισκόπου Σεβασμιωτάτου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τον δόκιμον Γεώργιον, διακονητήν του Ιερού Προσκυνήματος του Θεοδέγμονος Σπηλαίου εντός της Βασιλικής της Βηθλεέμ μετωνομάσας αυτόν εις Γαβριήλ και νουθετών αυτόν πατρικώς και πατριαρχικώς, ίνα αγωνίζηται τον Αγιοταφιτικόν και προσκυνηματικόν αυτού αγώνα.

Μετά την μοναχικήν κουράν του μοναχού Γαβριήλ παρετέθη κέρασμα εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου, όπου ο Μακαριώτατος ηυχήθη εκ νέου εις τον νέον μοναχόν και επέδωσεν αυτώ εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης.