Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων στα Ιεροσόλυμα (φωτο & video)

Loading...


Την Κυριακήν προ της Χριστού Γεννήσεως, 23ην Δεκεμβρίου 2013/ 5ην Ιανουαρίου 2014, ετελέσθη εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως το Μνημόσυνον των Αγιοταφιτών Πατέρων.
Της θείας Λειτουργίας προ του Μνημοσύνου προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος.

Τού Μνημοσύνου μετά την θείαν Λειτουργίαν προεξήρξεν , κατελθών εκ της Αδελφότητος, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερομονάχων και διακόνων.

Εις την ακολουθίαν του Μνημοσύνου εμνημονεύθησαν οι απ’ αιώνος κεκοιμημένοι Πατριάρχαι Ιεροσολύμων, Αρχιερείς, Ιερομόναχοι, Διάκονοι, Μοναχοί και Μονάζουσαι.

Μετά την απόλυσιν του μνημοσύνου, ο Μακαριώτατος ανήλθεν εν πομπή εις τα Πατριαρχεία, ένθα μετά την διανομήν των κολλύβων, προσηνέχθη η «Μακαρία», ο δε Μακαριώτατος ηυχήθη υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίας αναπαύσεως πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων Πατέρων.

1
1
1

                                {youtube}dGUNfwvdDDU{/youtube}