Κυριακή της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Παρουσία πλήθους πιστών εορτάστηκε η Κυριακή της Πεντηκοστής στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Θεόφιλου.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Την Κυριακήν 22αν Μαίου / 4ην Ιουνίου 2017, Κυριακήν της Πεντηκοστής, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως η μνήμη του γεγονότος της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος.

Κατά την εορτήν ταύτην η ανά τον κόσμον Ορθόδοξος Εκκλησία και η Μήτηρ των Εκκλησιών εορτάζει το γεγονός ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πεντήκοντα ημέρας μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν Αυτού και δέκα ημέρας μετά την εις ουρανούς Ανάληψιν Αυτού, απέστειλε παρά του Πατρός Αυτού το Άγιον Πνεύμα εις τους Αγίους Αυτού μαθητάς και αποστόλους, συνηγμένους όντας εις το υπερώον και εφώτισεν αυτούς και ελάλησαν εν ετέραις γλώσσαις τα μεγαλεία του Θεού, ήτοι την αλήθειαν διά την σωτηρίαν των ανθρώπων εν Κυρίω Ιησού Χριστώ Ενανθρωπήσαντι, Σταυρωθέντι και Αναστάντι.

Διά την εορτήν ταύτην ετελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία ως Παρρησία εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως εις αυτόν τον Τάφον του Κυρίου, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, και των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, και Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π . Αριστοβούλου, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και τη συμμετοχή πολλού πιστού λαού εξ εντοπίων και προσκυνητών.

Διαβάστε εδώ:  Ο Γιώργος Κατρούγκαλος στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Εις την θείαν Λειτουργίαν μετά την Απόλυσιν συνήφθη κατά την τάξιν ο Εσπερινός της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος μετά των ευχών της Γονυκλισίας. Ο Εσπερινός ούτος έλαβε χώραν και υπό των Αγιοταφιτών Πατέρων κατελθόντων εκ του Κεντρικού Μοναστηρίου εις το Καθολικόν χθαμαλή τη φωνή εις το Ιερόν Βήμα του Καθολικού.

Του Εσπερινού απολυθέντος, η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος ηυλόγησε τους προσελθόντας Πατέρας και το Εκκλησίασμα.