Η παραμονή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO)

Loading...


Την Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου 2012 /6ην Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη η εορτή της Παραμονής των Χριστουγέννων υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συμφώνως προς την ανέκαθεν κρατούσαν εις αυτό προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν διάταξιν.

Ούτω, την πρωΐαν της ημέρας ταύτης την 10.30 π.μ. ώραν η Ισραηλινή Αστυνομία απέδωσε την εθιμοτυπικήν αυτής επίσκεψιν επί τη εορτή εις το Πατριαρχείον.

Την Αστυνομίαν  εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο Οποίος εν συνεχεία την 11.15 π.μ. ηγήθη της συνοδείας των Αγιοταφιτών Πατέρων και άλλων κληρικών από του Πατριαρχείου προς την Πύλην του Δαβίδ τη συνοδεία του  Προσκοπικού Σώματος.

Από της Πύλης του Πατριαρχείου τα μέλη της συνοδείας επεβιβάσθησαν εις τα οχήματα και έφθασαν εις την μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ  Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού.

Προ της Μονής υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον οι Δήμαρχοι της πόλως του Χωρίου των Ποιμένων και της Μπετζάλλας και οι προεστοί των πόλεων τούτων και η Ισραηλινή Στρατιωτική Διοίκησις της περιοχής Βηθλεέμ.

{youtube}NS_nRfvheKY{/youtube}