Η υπουργός Τουρισμού στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Η , έγινε δεκτή από τον , και είχαν συζήτηση για αρκετά θέματα, ενώ της απονεμήθηκε και επιστήθιος Σταυρός.

Η ανακοίνωση του αναφέρει:

Την Τετάρτην, 26ην Ιανουαρίου/8ην Φεβρουαρίου 2017, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδος κ. Έλενα Κουντουρά μετά συνεργατών αυτής και μετά του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου. Την κ. Υπουργόν και την συνοδείαν αυτής εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης η κ. Υπουργός εξέφρασε την χαράν αυτής επί τη τρίτη αυτής επισκέψει εν τη Αγία Γη, των προηγουμένων δύο λαβουσών χώραν κατά την νεότητα αυτής δι’ αθλητικάς δραστηριότητας.

Μετά της εμπειρίας ταύτης της κ. Υπουργού συνεφώνησεν ο Μακαριώτατος, λέγων ότι η Ιερουσαλήμ εξασκεί μεταμορφωτικόν έργον εις την ψυχήν των προσκυνητών και των κατοίκων αυτής, λόγω της ιδιαζούσης ευλογίας αυτής να έχη ποτισθή με το αίμα των προφητών και δη αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Διαβάστε εδώ:  Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων οι Μητροπολίτες Μεσογαίας και Αυστρίας

Διά τον λόγον τούτον η Ιερουσαλήμ συνεχίζει ανά τους αιώνας να γοητεύη και να ελκύη εις αυτήν χιλιάδας προσκυνητών.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος απένειμε τη κ. Κουντουρά σταυρόν επιστήθιον, ίνα διαφυλάττη αυτήν εις την εξάσκησιν του σημαντικού αυτής τουριστικού έργου της Ελλάδος και ηυχήθη αυτή εν συνεχεία άξιον προσκύνημα εις τον Πανάγιον Τάφον και τον Ναόν της Αναστάσεως.