Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης εις το όρος Σινά (ΦΩΤΟ)

Loading...


Διά την εορτήν της εις την αρχαίαν αυτής Μονήν εν Σινά μετέβη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της οποίας προΐστατο ο Σεβασμιώτατος Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ.
Η αντιπροσωπεία της Α.Θ.Μ. εγένετο ενθέρμως δεκτή υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού και των Σιναιτών Πατέρων μετέχουσα των εορτασμών, μετά των συνοδευόντων αυτόν Αγιοταφιτών Πατέρων και επέστρεψε μετά την εορτήν εις τα Ιεροσόλυμα, δοξολογούσα τον Θεόν και την μεγαλομάρτυρα αγίαν Αικατερίνην.

05 17 18 19 20

001