Η δεύτερη Ανάσταση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...Την Κυριακή του Πάσχα τελέστηκε στα Ιεροσόλυμα ο Εσπερινός της Αγάπης ή η δεύτερη Ανάσταση.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την μεσημβρίαν της Κυριακής του Πάσχα, 3ης /16ης Απριλίου 2017, ετελέσθη υπό του Πατριαρχείου η τελετή της δευτέρας Αναστάσεως.

Η τελετή αύτη ήρχισε εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου διά της αναγνώσεως της Θ’ ώρας του Πάσχα: «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι … Προλαβούσαι τον Όρθρον αι περί Μαριάμ…», εν ω ενεδύοντο η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οι Αρχιερείς και οι Ιερείς τας εορτίους Πασχαλίους Αρχιερατικάς και Ιερατικάς στολάς αυτών.

Τούτων συμπληρωθέντων και εν ω υπό του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και του κ. Αλβανού και των βοηθών αυτών εψάλλετο το αργόν βυζαντινόν «Χριστός Ανέστη», εξήλθεν η Πατριαρχική Συνοδεία από της αιθούσης του Θρόνου και εν πομπή κατήλθε διά της Οδού του Πατριαρχείου και της Χριστιανικής Οδού εις την Αυλήν του Ναου της Αναστάσεως, ένθα ανεπέμφθη δέησις.

Διαβάστε εδώ:  Ιεροσολύμων Θεόφιλος: «Η Ανάσταση του Χριστού αντίδοτο στις αντιξοότητες και τις θλίψεις»

Εκείθεν η συνοδεία επορεύθη προς το Καθολικόν, ένθα ετελέσθη ο Εσπερινός του Πάσχα και ανεγνώσθη το Ευαγγέλιον της αγάπης, εκ του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου «ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων…» και το « μεθ’ ημέρας οκτώ…» εις διαφόρους γλώσσας.

Τούτου συμπληρωθέντος, η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.