Φωτιά στην Ιερά Μονή Καπερναούμ

Loading...


Τα χαράματα της Τετάρτης, 1ης /14ης Ιανουαρίου εξερράγη πυρκαιά, λόγω βραχυκυκλώματος,σε τρία δωμάτια έναντι του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου της Ιεράς Μονής Καπερναούμ.

Συνεπεία της δυνατής εκραγείσης και απλωθείσης φλογός, τρία δωμάτια, τα δύο εκ των οποίων εχρησιμοποιούντο ως εργαστήρια κατασκευής κηρών, κατεστράφησαν εντελώς.

Ο επαξίως συντηρών και ανακαινίζων την Μονήν μοναχός π. Ειρήναρχος, βοηθούμενος υπό του πατρός αυτού προσκυνητού κ. Σταύρου διασωθείς, ειδοποίησε την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν της περιοχής Γαλιλαίας, ήτις και ελθούσα κατέσβεσε την πυρκαιάν.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου επεσκέφθησαν προς επιθεώρησιν την Ιεράν Μονήν.Ετικέτες