Στέλεχος του Ελληνικού ΥΠΕΞ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας βρέθηκε προ ημερών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έγινε δεκτή από τον Πατριάρχη κ.Θεόφιλο.

Ο Μακαριώτατος συνάντησε πλήθος ξένων αντιπροσωπειών που βρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Κατα την διάρκειαν των ημερών 20ης Μαΐου/2ας Ιουνίου έως και 27ης Μαΐου/9ης Ιουνίου 2015, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εδέχθη εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου μεταξύ άλλων:

α. Την καν Φωτεινήν Θωμαήν, Διευθύντριαν του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.

β. Tην νέαν Διευθύντριαν του Swedish Center of Jerusalem καν Ann- Sofie Lasell και τον κ. Lars Lingius επί τη ευκαιρία της αφυπηρετήσεως αυτού.

γ. Τον εξοχώτατον Πρέσβυν της Ουκρανίας κ. Nadolenko Gennadi.

δ. Αντιπροσώπους της Παλαιστινιακής Εταιρείας, μετά του Αναπληρωτού Προισταμένου της Ρωσσικής Αποστολής εις Ιεροσόλυμα Αρχιμανδρίτου π. Θεοφάνους.

Τούς εκλεκτούς τούτους επισκέπτας εκαλωσώρισεν ο Μακαριώτατος και ωμίλησεν αυτοίς διά την κρίσιμον κατάστασιν εις την Μέσην Ανατολήν και τον ρυθμιστικόν και ειρηνευτικόν ρόλον του Πατριαρχείου διά την διατήρησιν του προσκυνηματικού καθεστώτος και την διαφύλαξιν των Χριστιανών της Αγίας Γης.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος προσέφερε εις τους επισκέπτας τα δώρα της αγάπης Αυτού και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας και κατευώδωσεν αυτούς προς την συνέχισιν της προσκυνηματικής αυτών θεωρίας εις την Αγίαν Γην».

05206jer.JPG
05206jer1.JPG
05206jer2.JPG
05206jer3.JPG
05206jer4.JPG
05206jer5.JPG


Ετικέτες