Ρωσσική ανθρωπιστική αποστολή στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την πρωΐαν της Πέμπτης, 18ης Σεπτεμβρίου /1ης Οκτωβρίου 2015, ο Διευθυντής της Φιλανθρωπικής Αποστολής / “Russian Humanitarian Mission” κ. Πριμακόβ επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

 Ο κ. Πριμακόβ μετά των συνεργατών αυτού ενημέρωσε τον Μακαριώτατον Πατρ. Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον περί του εις Γάζαν Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου ‘Kalinka” και περί της διευθυνομένης των προγραμμάτων της διευθυνομένης υπ’ αυτού Ανθρωπιστικής Αποστολής να συνεργασθή μετ’ αυτού διά να βοηθήση τους εν Γάζη διαβιούντας Ρώσους, κυρίως Ρωσίδας γυναίκας νυμφευμένας μετά Παλαιστινίων εν Γάζη και τας οικογενείας αυτών, των τέκνων αυτών εις το σχολείον, εις αθλοπαιδιάς και εις άλλας παιδικάς δραστηριότητας αυτών .

Δεχθείς και ακούσας τούτους ο Μακαριώτατος είπεν ότι το Πατριαρχείον είναι διατεθειμένον να συνεργασθή μετ’ αυτών, εφ’ όσον η οργάνωσις αυτών δεν αφίσταται των Χριστιανικών και ανθρωπιστικών αξιών εις τας δραστηριότητας αυτής.

 

 

 

 Ετικέτες