Προχωρούν οι εργασίες στο Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ

Loading...


Τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στη στέγη του Ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ επιθεώρησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την πρωΐαν της Παρασκευής, 29ης Αυγούστου /11ης Σεπτεμβρίου 2015, ημέρας μνήμης της Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, επεσκέφθη την Βασιλικήν της Γεννήσεως εις Βηθλεέμ και εκεί εν συνοδεία του Υπουργού του Παλαιστινιακού Κράτους κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, μετά του κλιμακίου των αρχιτεκτόνων, συντηρητών και άλλων ειδικών τεχνικών επεθεώρησε τας εργασίας συντηρήσεως και ανακαινίσεως της στέγης αυτής, επιτελουμένας από τριετίας υπό του Παλαιστινιακού Κράτους εν συνεργασία μετά του Πατριαρχείου και των Φραγκισκανών και Αρμενίων.

Τας εργασίας ταύτας επεθεώρησεν ο Μακαριώτατος ανελθών επί των εστημένων ικριωμάτων διά την απρόσκοπτον εκτέλεσιν αυτών και την προοστασίαν των επισκεπτών προσκυνητών. Ο Μακαριώτατος εξέφρασε την ικανοποίησιν Αυτού διά τας γιγνομένας εργασίας και έδωσεν οδηγίας διά την καλλιτέρευσιν αυτών.Ετικέτες