Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων έκοψε τη Βασιλόπιτα στη Σχολή της Αγίας Σιών (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ.Θεοφίλου, του Ελληνα Προξένου στα Ιεροσόλυμα κι άλλων προσωπικοτήτων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η κοπή της Βασιλόπιτας στη Σχολή της Αγίας Σιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

«Το απόγευμα της Τρίτης, 21ης Ιανουαρίου/3ης Φεβρουαρίου 2015, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έκοψε την βασιλόπιτταν εις μίαν ενδοσχολικήν σεμνήν τελετήν εις την Σχολήν της Αγίας Σιών.

Εις την τελετήν ταύτην παρέστη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης μετά συνεργατών αυτού, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας και Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος, τα μέλη αυτής Ιερομόναχος π. Μαρτύριος, ο Αναπληρωτής Σχολάρχης καθηγητής κ. Μέξης, οι υπόλοιποι καθηγηταί της Σχολής, ο Διευθυντής του Οικοτροφείου Ιεροδιάκονος π. Διονύσιος και οι μαθηταί της Σχολής.

Η τελετή ήρχισε διά του τροπαρίου της Περιτομής του Κυρίου «Μορφήν αναλλοιώτως…» και του Αγίου Βασιλείου «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου….», μετά τα οποία ο Μακαριώτατος έκοψε την πίτταν λέγων: «αίσιον, ευτυχές, ευλογημένον και πνευματικόν τον Νέον Έτος και διένειμε την πίτταν εις τους μετέχοντας της τελετής. Το φλουρίν έπεσεν εις μαθητήν της Σχολής Γεώργιον Πολίτην.

Εν ω διενέμετο η πίττα, οι δόκιμοι της Σχολής έψαλλον τα κάλαντα «Εμείς η νέα γενεά του Παναγίου Τάφου…» και «Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά..». κ.α.

Η τελετή συμπεριέλαβε και διανομήν δώρων υπό του Μακαριωτάτου και του Γενικού Προξένου εις τους μαθητάς, δωρεάν του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος.

Επί τη ευκαιρία ταύτη, ο Μακαριώτατος και ο κ. Γενικός Πρόξενος απηύθυναν λόγους προς τους μαθητάς διά την αποστολήν της Σχολής και το Αγιοταφιτικόν, Χριστιανικόν και ανθρωπιστικόν ήθος, το οποίον δύνανται να αποκτήσουν εις αυτήν, ο δε Αναπληρωτής Σχολάρχης ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και τον κ. Γενικόν διά το ενδιαφέρον διά την Σχολήν, την συμμετοχήν εις την τελετήν και την διανομήν των δώρων».

0502jer.jpg
0502jer1.jpg
0502jer2.jpg
0502jer3.jpg
0502jer4.jpg
0502jer5.jpg
0502jer6.jpg
0502jer7.jpg
0502jer8.jpg


Ετικέτες