Ομάδα προσκυνητών από την Ρουμανία στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το εσπέρας της Δευτέρας, 11ης/ 24ης Αυγούστου 2015, 50μελής ομάς προσκυνητών εκ Ρουμανίας υπό τον ιερέα αυτών Πρεσβύτερον π. Σεζάρ – Γαβριήλ Δημητρέσκου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Την ομάδα ταύτην εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ωμίλησε περί της πόλεως των Ιεροσολύμων και της Αγίας Γης, αγιασθείσης διά του σταυρικού αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έδωκεν αυτοίς την ευλογίαν να επισκεφθούν όλους τους Αγίους Τόπους και να αγιασθούν διά της χάριτος του σώματος και του αίματος του ενανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος και αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Οι εν λόγω προσκυνηταί προσέφερον εις τον Μακαριώτατον εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου, την οποίαν η θυγάτηρ του ιερέως ηγιογράφησεν.

 

 

 

 

 

 Ετικέτες