Ομάδα Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων από την Ιορδανία στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ομάδα Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων από την Ιορδανία επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Αναλυτικά: 

Την Πέμπτην, 19ην Ιουνίου / 2αν Ιουλίου 2015, πεντηκονταμελής ομάς Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων εκ της μεγάλης πόλεως του Φχες της Ιορδανίας, προαστείου του Αμμάν, υπό τον εφημέριον αυτών οικονόμον Πρεσβύτερον π. Τζίριες, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τα μέλη της ομάδος ταύτης εδέχθη ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος και ωμίλησεν εις αυτά εξηγών τα της Ορθοδόξου πίστεως ημών και στερεών αυτούς εις αυτήν.

Άμα τω τέλει της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος επέδωσε ενί εκάστω των μελών της ομάδος ταύτης Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Ζητήσαντες τας ευλογίας του Μακαριωτάτου, οι ευλαβείς ούτοι προσκυνηταί εξήλθον διά την συνέχισιν της προσκυνήσεως αυτών εις το θεοδέγμον Σπήλαιον της Βηθλεέμ και εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου.Ετικέτες