Οι συμμετέχοντες στην Πανορθόδοξη Σύναξη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλος, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη για να μετάσχει στην Πανορθόδοξη Σύναξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ανακοινωθέν που εξέδωσε το Πατριαρχείο…

«Την απογευματινήν ώραν της Καθαράς Τετάρτης, 20ης Φεβρουαρίου/5ης Μαρτίου 2014, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του ιερολογιωτάτου Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, ανεχώρησεν εκ του αεροδρομίου Ben Gurion διά των Τουρκικών Αερογραμμών, με κατεύθυνσιν την Κωνσταντινούπολιν, προκειμένου… 

να μετάσχη ομού μετά του εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου εις την εκεί συγκαλουμένην τη προσκλήσει του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Πανορθόδοξον Σύναξιν των Προκαθημένων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Περί των εργασιών της Πανορθοδόξου ταύτης Συνάξεως η ιστοσελίς του Πατριαρχείου θα ενημερώνη τους αναγνώστας αυτής εν ευθέτω χρόνω».Ετικέτες