Οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Loading...


Με διορισμούς ασχολήθηκε κατά βάση η Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατά την τελευταία της συνεδρίαση….

Αναλυτικά: 

Την Πέμπτην, 22αν Αυγούστου/4ην Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθεν η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος επεμελήθη ποικίλων θεμάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και έλαβε τας εξής αποφάσεις:

-Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην π. Νικόδημον ηγούμενον του προσκυνήματος του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου εις Λύδδαν.
-Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην Βαρθολομαίον, ηγούμενον της εν τη Παλαιά Πόλει των Ιεροσολύμων Ιεράς Μονής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, Παραδραγουμάνον και καθηγητήν εις την εν Σιών Πατριαρχικήν Ιερατικήν Σχολήν.
-Διώρισε τον Αρχιμανδρίτην Στέφανον ηγούμενον της εν τη Παλαιά Πόλει των Ιεροσολύμων Ιεράς Μονής της αγίας Αικατερίνης και Υπεύθυνον του Γραφείου Εξυπηρετήσεως Προσκυνητών.
-Διώρισε τον Ιεροδιάκονον Διονύσιον Διευθυντήν του οικοτροφείου της εν Σιών Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου.
-Ενέταξε εις τας τάξεις της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος τον Σιμωνοπετρίτην μοναχόν π. Σίμωνα.
-Απεφάσισε την εις μοναχόν κουράν του δοκίμου Αντωνίου και ένταξιν αυτού εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.Ετικέτες