Μοναχές από την Ι.Μ. Αγ.Γρηγορίου του Παλαμά επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Μοναχές από την Ιερά Μονή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στους Αγίους Τόπους και έγιναν δεκτές από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλο.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Παρασκευήν, 10ην / 23ην Οκτωβρίου 2015, προσκυνηματική ομάς αποτελουμένη εκ 30 μοναζουσών με επικεφαλής την ηγουμένην Ξένην, προερχομένη εκ του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εκ Κουφαλίων Θεσσαλονίκης Εδέσσης, μετά του ιερέως αυτών, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τας μοναζούσας ταύτας ενθέρμως εδέχθη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και εκαλωσώρισεν αυτάς και πάλιν εις την Αγίαν Γην, συνεχάρη αυτάς διά την μοναχικήν ησυχαστικήν αυτών δραστηριότητα, προς μίμησιν του Προστάτου Αγίου της Μονής αυτών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και υπερασπιστού του Ορθοδόξου Ησυχασμού και εδέχθη τας ερωτήσεις αυτών, αι δε μονάζουσαι έψαλαν εν ωραιωτάτω βυζαντινώ μοναστηριακώ ύφει προς τον Μακαριώτατον το Πολυχρόνιον και εδώρισαν Αυτώ τα έργα των χειρών αυτών, ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις την ηγουμένην Ξένην εγκόλπιον σταυρόν προς φύλαξιν, εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης και εις πάσας τας μοναζούσας εικόνας του Παναγίου Τάφου.

2610mon.jpg
2610mon1.jpg
2610mon2.jpg
2610mon3.jpg
2610mon4.jpg


Ετικέτες