Κουρές Μοναχών από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κουρά δύο Μοναχών τέλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλος, αμφότεροι απόφοιτοι της Πατριαρχικής Ιερατικής Σχολής του Πατριαρχείου.

Ο Μακαριώτατος μίλησε πατρικά στους δύο Μοναχούς και αναφέρθηκε στη σημασία του μοναχισμού στους Αγίους Τόπους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Το Σάββατον, 1ην /14ην Φεβρουαρίου 2015, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έκηρεν εις το εν τω Πατριαρχείω παρεκκλήσιον της Πεντηκοστής δύο δοκίμους εις μοναχούς, τον Σωκράτην Φελέκην, απόφοιτον της εν τη Αγία Σιών Πατριαρχικής Ιερατικής Σχολής και τον Σταύρον Βούκαν, ελθόντα προσφάτως και φοιτώντα εις την αυτήν Σχολήν του Πατριαρχείου.

Κείρων τους εν λόγω δύο δοκίμους ο Μακαριώτατος μετωνόμασεν αυτούς, τον μεν Σωκράτην εις Σωφρόνιον, τιμώντα τον Άγιον Σωφρόνιον, Πατριάρχην Ιεροσολύμων και τον δε Σταύρον εις Συνέσιον.

Μετά την κουράν ο Μακαριώτατος ενουθέτησε τους καρέντας ως δύο νέους Αγιοταφίτας, υπογραμμίζων την προσγενομένην αυτοίς τιμήν του μοναχικού σχήματος και την σημασίαν του προκειμένου αυτοίς αγώνος υπέρ των Παναγίων Προσκυνημάτων και του Ορθοδόξου ημών ποιμνίου εν τη Αγία Γη».

1512koura.jpg
1512koura1.jpg
1512koura2.jpg
1512koura3.jpg
1512koura4.jpg
1512koura5.jpg
1512koura6.jpg
1512koura7.jpg
1512koura8.jpg


Ετικέτες