Η τελετή Αγιασμού στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Πέμπτην, 23ην /12ην Σεπτεμβρίου 2015,ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε την τελετήν του Αγιασμού του ύδατος επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους 2015-2016 εις την Ιερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν της Αγίας Σιών, επί παρουσία του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων ως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου Γέροντος Αρχιγραμματέως, του πνευματικού των μαθητών της Σχολής ηγουμένου εις Ιεράν Μονήν Χοζεβά Αρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου, παρουσία του Αντιπροσώπου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Κοίνη, των καθηγητών και μαθητών της Σχολής.

Άμα τη Απολύσει της τελετής του αγιασμού, ο Μακαριώτατος εδέχθη δεξίωσιν παρά του νέου Σχολάρχου καθηγητού Θεολογίας και Φιλολογίας κ. Δημητρίου Λυκούδη και των καθηγητών.

Ο Μακαριώτατος εις ομιλίαν Αυτού ενουθέτησε τους δοκίμους μαθητάς, ίνα ώσι επιμελείς και αποδοτικοί εις τα μαθήματα αυτών, καλλιεργούντες έντιμον και ειλικρινή χαρακτήρα και προετοιμαζόμενοι, άμα τη αποφοιτήσει αυτών εκ της Σχολής, να ενταχθούν ελευθέρως διά διακονίαν εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.