Η πριγκίπισσα της Ρουμανίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Αποκαταστάθηκαν για τα καλά οι σχέσεις Ρουμανικής Εκκλησίας και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και ο ένας μετά τον άλλο πολιτειακοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες περνούν την θύρα της έδρας της Σιωνίτιδας Εκκλησίας. 

Την Τετάρτην, 17ην /30ην Απριλίου 2014, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η πριγκίπισσα της Ρουμανίας κ. Margareta, Custodian of the Romanian Crown και ο πρίγκηψ κ. HRH Radu.

Οι υψηλοί ούτοι επισκέπται εγένοντο ενθέρμως δεκτοί υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και Πατέρων Αγιοταφιτών.

Το πριγκιπικόν ζεύγος είπεν εις τον Μακαριώτατον ότι είναι λίαν χαρούμενοι και λίαν συγκεκινημένοι, να γίνωνται δεκτοί την αναστάσιμον περίοδον υπό του Πατριάρχου της Μητρός των Εκκλησιών και ότι εγένοντο ήδη δεκτοί εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείον Σερβίας και το Πατριαρχείον Γεωργίας.

Οι πρίγκιπες συνωδεύοντο υπό της Πρέσβεως της Ρουμανίας εις το Ισραήλ κας Andrea Păstârnac, εις το πλαίσιον επισκέψεως αυτών εις το κράτος του Ισραήλ μεταξύ 30ης Απριλίου και 1ης Μαΐου υπό επίσημον αυτών ιδιότητα ανεγνωρισμένω πριγκίπων υπό του κράτους της Ρουμανίας.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τους πρίγκιπας περί του ποιμαντικού και ειρηνευτικού έργου του Πατριαρχείου απ’ αρχής έως σήμερον εις το πολυθρησκευτικόν, πολυεθνικόν και εύφλεκτον πολιτικόν περιβάλλον της Μέσης Ανατολής.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος προσέφερεν εις το πριγκιπικόν ζεύγος επιστηθίους σταυρούς ευλογίας και το βιβλίον της Ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Ευχαριστούντες οι πρίγκιπες τον Μακαριώτατον διά την επίσκεψιν και τα δώρα Αυτού επεσκέφθησαν διά προσκύνησιν τον Πανάγιον Τάφον, ένθα υπεδέχθη αυτούς ο Γέρων Σκευοφύλαξ, Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλως κ. Ισίδωρος.

 Ετικέτες