Η οργάνωση «The Ηalo Trust» στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την πρωίαν της Τετάρτης, 26ης Νοεμβρίου/ 9ης Δεκεμβρίου 2015, εκπρόσωποι της Οργανώσεως αποναρκοθετήσεως περιοχών ‘The Halo Trust’ επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον, ως δραστηριοποιούμενοι εις σχέδιον – project αποναρκοθετήσεως της περιοχής του Ιορδάνου ποταμού εις τον τόπον της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Τούς εκπροσώπους της Οργανώσεως ταύτης εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετ᾽ εκπροσώπων και άλλων χριστιανικών Εκκλησιών της αγίας Γης, των εχουσών περιουσίαν εις την περιοχήν της Βαπτίσεως του Κυρίου εις τον Ιορδάνην ποταμόν, ως του ημετέρου Πατριαρχείου, των Φραγκισκανών, των Αρμενίων, του Πατριαρχείου Ρουμανίας και των Κοπτών.

Οι εκπρόσωποι της εν λόγω οργανώσεως εξέθεσαν εις τους εκπροσώπους των Εκκλησιών τας θέσεις αυτών, εκκινούσας εξ ανθρωπιστικών κριτηρίων, διά να αποναρκοθετήσουν την εν λόγω περιοχήν, ώστε να μην πληγώνωνται, ακρωτηριάζωνται ή θανατώνται εκ των ναρκών συνάνθρωποι ημών.

Ο Μακαριώτατος και οι περί αυτόν εκπρόσωποι επήνεσαν την πρωτοβουλίαν ταύτην της οργανώσεως ‘The Halo Trust’ και είπον αυτοίς ότι είναι πρόθυμοι να συνδράμουν εις το φιλάνθρωπον έργον τούτο, εν συνεννοήσει μετά των Στρατιωτικών Αρχών των κρατών, των εχόντων κυριαρχίαν εις την περιοχήν ταύτην, ήτοι της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και μετά δωρητών-χορηγών, οι οποίοι θα καλύψουν οικονομικώς το πολυδάπανον τούτο έργον.

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες