Η μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τίμιου Προδρόμου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Πέμπτη, 29ην Αυγούστου/ 11ην Σεπτεμβρίου 2014, επετελέσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου εις την Ιεράν αυτού Μονήν εις την Χριστιανικήν συνοικίαν της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων νοτίως του Ναού της Αναστάσεως και του παρεκκλησίου του Μετοχίου της Γεθσημανής.

Το γεγονός τούτο παραδίδεται εις την εκκλησίαν υπό των αγίων Ευαγγελιστών και εορτάζεται ως αιδέσιμος ημέρα μετά πένθους χαροποιού. Κατά την ημέραν ταύτην η Εκκλησία αναμιμνήσκεται ότι ο Ηρώδης, ελεγχόμενος υπο του Τιμίου Προδρόμου διά την μοιχείαν μετά της Ηρωδιάδος, γυναικός του αδελφού αυτού, εθανάτωσε τον «μείζονα εν γεννητοίς γυναικών» (Λουκ. 7,28). Υποκύψας εις τας προτροπάς της αναιδεστάτης Ηρωδιάδος, παρέδωσε την τιμίαν κεφαλήν του Προδρόμου, ίνα περιφέρηται ως οψώνιον επί πίνακι υπό Σαλώμης τοις συνανακειμένοις εις το δείπνον (Ματθ. 14,8-11).

Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας ως και της θείας λειτουργίας την πρωΐαν της εορτής προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, Πατριαρχικός Επίτροπος εν Ίρμπετ Βορείου Ιορδανίας, συλλειτουργούντων αυτώ Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων, ψαλλούσης της χορωδίας του Ναού της Αναστάσεως υπό τον Πρωτοψάλτην Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον μετά των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών, ελληνιστί, αραβιστί και ρωσιστί, συμμετεχόντων ευλαβών πιστών Ιεροσολυμιτών και προσκυνητών.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας επεσκέφθη διά προσκύνησιν τον Ναόν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Την Πατριαρχικήν, την Αρχιερατικήν συνοδείαν και πάντας τους εορταστάς εδεξιώθη φιλοφρόνως ο νέος καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος εις το ηγουμενείον.

 Ετικέτες