Η Κοινότης Αμπού Σναν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video)

Loading...


Το Σάββατον, 26ην Ιανουαρίου /8ην Φεβρουαρίου 2014, ο ιερεύς π. Νικόλαος Μπάσαλ της Ελληνορθοδόξου (Rum Orthodox)  Κοινότητος Αμπού-Σναν της περιοχής Άκκρης του βορείου Ισραήλ και το Συμβούλιον της Κοινότητος αυτής εξ είκοσι μελών περίπου επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τούς εκπροσώπους της ως άνω Κοινότητος εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και τινες Αγιοταφίται Πατέρες.

Τόσον ο ιερεύς, όσον και λαικοί επρόσωποι της  Κοινότητος προσεφώνησαν τον Μακαριώτατον, ευχαριστούντες διά την επίσκεψιν και διά την ηθικήν και υλικήν υποστήριξιν εις την συντήρησιν του ιερού Ναού αυτών, του Κοιμητηρίου, αιθούσης Κατηχητικού και εις ενοριακάς δραστηριότητας αυτών.

Ο Μακαριώτατος επήνεσε τον ιερέα και το Συμβούλιον διά τον σύνδεσμον αυτών μετά του Πατριαρχείου, το οποίον στηρίζει και προστατεύει τούτους ως μέλη του ποιμνίου αυτού και όλους τους  Χριστιανούς, όντας εμπεριστάτους εις την Μέσην Ανατολήν, ιδία την Συρίαν.

Ο Μακαριώτατος υπεσχέθη εις τα ως άνω μέλη του ποιμνίου Αυτού έτι περαιτέρω υποστήριξιν, επέδωσεν εις αυτά φυλλάδια της ιστορίας του Πατριαρχείου αραβιστί και CD μετ’ εποικοδομητικών ομιλιών και ακολουθιών και ηυλόγησεν αυτούς διά την εν συνεχεία προσκύνησιν αυτών εις τον Πανάγιον Τάφον.

{youtube}uGaq8Vh4z9A{/youtube}Ετικέτες