Η εορτή των εγκαινίων του Ναού της Αναστάσεως (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Χθες Παρασκευή, 13ην /26ην Σεπτεμβρίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη των Εγκαινίων του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Τα Εγκαίνια του Ναού της Αναστάσεως έλαβον χώραν το έτος 336 μ.Χ., άμα τη αποπερατώσει της ανεγέρσεως αυτού τη προστάξει του μεγάλου αυτοκράτορος αγίου Κωνσταντίνου προς τους Επισκόπους, οι οποίοι είχον συναχθή διά Συνόδου εις Τύρον της Σιδώνος.

Συμμορφούμενοι οι Επίσκοποι ούτοι προς την αυτοκρατορικήν διαταγήν, προσήλθον εις Ιεροσόλυμα και ετέλεσαν την λαμπράν τελετήν των Εγκαινίων, προεξάρχοντος του τοπικού Επισκόπου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων Μακαρίου. Κατά την ημέραν ταύτην υψώθη ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου διά να ίδουν τούτον τα συγκεντρωθέντα πλήθη και εκ του μακρόθεν, ότε και ανεφώνησαν πολλάκις το «Κύριε ελέησον».

Το γεγονός τούτο καθιερώθη να εορτάζηται υπο της Εκκλησίας την επομένην ημέραν, ήτοι την 14ην Σεπτεμβρίου.

Διά την εορτήν του γεγονότος τούτου ετελέσθη θεία Λειτουργία εις τον Ναόν της Αναστάσεως προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους.

Η ακολουθία αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πατριαρχείου.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν η Αρχιερατική Συνοδεία υπέβαλε τα σέβη αυτής εις τον Μακαριώτατον εν τω Πατριαρχείω.

 Ετικέτες