Η εορτή του Γενεσίου του Ιωάννη Προδρόμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ.Θεοδόσιος χοροστάτησε στην Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Δυτική Ιερουσαλήμ.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Τρίτην, 24ην Ιουνίου / 7ην Ιουλίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου, κατόπιν λύσεως της ατεκνίας των υπέρ-γεγηρακότων γονέων αυτού Ζαχαρίου και Ελισάβετ, συμφώνως προς την Ευαγγελικήν διήγησιν του Ευαγγελιστού Λουκά (κεφ. 1). Κατά την μαρτυρίαν του Κυρίου, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήτο ο μείζων εν γεννητοίς γυναικών (Ματθαίου 11, 11) και ο διά την δικαιοσύνην υπό του Ηρώδου αδίκως και αναιτίως αποκεφαλισθείς (Ματθαίου 14, 1-11).

Η εορτή αύτη εωρτάσθη εις τον κατά παράδοσιν τόπον της γεννήσεως αυτού, την Ορεινήν, προάστιον σήμερον της πόλεως της Δυτικής Ιερουσαλήμ. Εις την μικράν ταύτην Ισραηλινήν κώμην, πλησίον του Ισραηλινού νοσοκομείου Χαντάσσα, υπάρχει Εκκλησία του Πατριαρχείου, προς τιμήν του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου, εκτισμένη εις την θέσιν της παλαιάς βυζαντινής εκκλησίας από των ημερών του αοιδίμου Πατριάρχου Κυρίλλου, περί το 1850. Εις ταύτην την Εκκλησίαν ετελέσθη Όρθρος και Θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής, της οποίας προεξήρξεν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, του Αρχιμ. Ιγνατίου, ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων, του Αρχιμ. Μελετίου και του Αρχιδιακόνου Ευλογίου και εις την οποίαν έψαλε ο Πρωτοψάλτης του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμ. Αριστόβουλος και την οποίαν παρηκολούθησαν εν ευσεβεία και κατανύξει Αραβόφωνοι πιστοί και μοναχοί και μονάζουσαι εξ Ιεροσολύμων και άλλων πόλεων.

Εις την αυτήν κώμην και έναντι της ημετέρας Εκκλησίας και επί της κλιτύος του λόφου υπάρχει Εκκλησία και γυναικεία Μονή του Πατριαρχείου Μόσχας προς τιμήν του Γενεσίου του Προδρόμου. Εις ταύτην προεξήρξε του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ελθών κατά το έθος εκ του Πατριαρχείου, τη προσκλήσει της Μονής, συλλειτουργούντων αυτώ του Αναπληρωτού Προισταμένου της Ρωσικής Πνευματικής Αποστολής (Missia) του Πατριαρχείου της Μόσχας εις Ιερουσαλήμ Αρχιμ. Θεοφάνους και άλλων ιερέων του Πατριαρχείου Μόσχας παρεπιδημούντων εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και Αγιοταφιτών ιερέων και του Διακόνου Διονυσίου, ψαλλούσης της χορωδίας των μοναζουσών της Μονής και μετέχοντος πυκνού Ρωσοφώνου εκκλησιάσματος εκ των εις την Ιερουσαλήμ Ορθοδόξων Ρωσοφώνων.

Μετά την Θείαν Λειτουργία ετελέσθη λιτανεία μετά δεήσεως και ραντισμού Αγιασμού πέριξ της Μονής, κατά το Ρωσικόν Τυπικόν.

Εν τέλει παρετέθη τη Αρχιερατική συνοδεία και πολλοίς εκ του εκκλησιάσματος ευφρόσυνος εόρτιος τράπεζα υπό της ηγουμένης Οσιωτάτης Μοναχής Γεωργίας.

0807jer.jpg
0807jer1.jpg
0807jer2.jpg
0807jer3.jpg
0807jer4.jpg
0807jer5.jpg
0807jer6.jpg


Ετικέτες