Η Εορτή της Αγ. Μαρίας Μαγδαληνής & Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 22αν Ιουλίου/4ην Αυγούστου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η εορτή της Αγίας και ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής της Μυροφόρου και Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος.

 α. Η εορτή της Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος εωρτάσθη εις την φυλάσσουσαν την εικόνα αυτής Ιεράν Μονήν του Αγίου Σπυρίδωνος του Πατριαρχείου, προσκειμένην εσωτερικώς της Πύλης της Δαμασκού.

Της εορτής προεξήρξεν ως λειτουργός ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, εκ Χίου καταγόμενος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Αρχιμανδρίτου π. Μακαρίου ηγουμένου της Ι.Μ. Αγίου Νικοδήμου ή «της Φακής» και του Ιεροδιακόνου π. Μάρκου, ψαλλουσών μοναζουσών εκ της Ι.Μονής Μεγάλης Παναγίας και συμπροσευχομένων πιστών εκ της Ελληνικής Παροικίας Ιεροσολύμων και μοναζουσών.

Μετά την θ. Λειτουργίαν εδέξιώθη την Αρχιερατικήν Συνοδείαν και το εκκλησίασμα ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Σέργιος.

β. Η εορτή της Αγίας και ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής της Μυροφόρου εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον με Ιεράν Αγρυπνίαν εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και ιερέων εκ Ρωσίας και Ρουμανίας, ψαλλόντων του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και των Αγιοταφιτών Ναιτών Πατέρων και συμμετέχοντος ικανού αριθμού προσκυνητών εκ Ρωσίας και μοναζουσών.

Μετά το πέρας της θ. Λειτουργίας ηκολούθησε ιερά λιτανεία του ιερού λειψάνου της χειρός της αγίας ισαποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής τρις πέριξ του Παναγίου Τάφου και ανά τα προσκυνήματα.

Την πρωίαν της ιδίας ημέρας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου επεσκέφθη την Ρωσικήν Ι. Μονήν της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής εις Γεθσημανήν, εορτάζουσαν επί τη μνήμη της Αγίας, ης το όνομα φέρει.

Ο Μακαριώτατος έφθασε περί το τέλος της θ. Λειτουργίας και την αρχήν της λιτανείας πέριξ του Ναού και εγένετο δεκτός ενθέρμως υπό του Μητροπολίτου Βερολίνου κ. Μάρκου της Ρωσικής Εκκλησίας και υπό του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ρομάν, εν συνεχεία δε εντός του Ναού ωμίλησε περί της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, ως ακολουθησάσης τον Κύριον και γενομένης μετόχου της ζωής και του έργου των θαυμάτων Αυτού αλλά και της Αναστάσεως Αυτού, διά την οποίαν εβεβαιώθη ως μυροφόρος και εκήρυξε, διό και εκλήθη ισαπόστολος.

Μετά την απόλυσιν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βερολίνου κ. Μάρκος, ο ηγούμενος π. Ρομάν και η ηγουμένη Ελισάβετ εδεξιώθησαν εις το ηγουμενείον τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού.