Η εορτή της Αγίας Θέκλης στον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Πέμπτην, 24ην Σεπτεμβρίου /7ην Οκτωβρίου 2015, εωρτάσθη η εορτή της αγίας Πρωτομάρτυρος και ισαποστόλου Θέκλης υπό του Πατριαρχείου εις το προς τιμήν αυτής παρεκκλήσιον, το ευρισκόμενον εντός της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, δυτικώς του μοναστηριακού ναού των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η αγία Θέκλα, συμφώνως προς το συναξάριον της Εκκλησίας ήτο μαθήτρια του αποστόλου των εθνών Παύλου κηρύξασα τον Χριστιανισμόν και διδαχθείσα υπ’ αυτού, ετελειώθη εν ειρήνη εις Ικόνιον της Μικράς Ασίας εις ηλικίαν ενενήκοντα ετών.

Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θείας Λειτουργίας την πρωΐαν ανήμερα της εορτής προέστη ως χοροστατών η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, λειτουργούντος του εφημερίου του ιερού μοναστηριακού Ναού των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αρχιμανδρίτου π. Σεργίου, τη συμμετοχή εν ιερατική ενδύσει εις την Μεγάλην Είσοδον και την Αρτοκλασίαν των άλλων εφημερίων του ναού τούτου, τη συμπροσευχή των Αρχιερέων του Πατριαρχείου και των λοιπών Αγιοταφιτών Πατέρων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και παρακολουθούντων προσκυνητών, μοναχών και μοναζουσών εις τον Πρόναον του Παρεκκλησίου.

Μετά τον Εσπερινόν ο Μακαριώτατος και η Αγιοταφιτική Αδελφότης κατά το έθος έλαβον το παξιμάδιον μετ’ οίνου και το κόλλυβον εις την αυλήν του Κεντρικού Μοναστηρίου, μετά δε την θείαν Λειτουργίαν το κέρασμα και τον καφέν εις το Επιτροπικόν.