Η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Καθαρά Δευτέρα ετελέσθη η ακολουθία του Μεγάλου Απόδειπνου στο Ναό των Αγ. Κων/νου και Ελένης.

Εκεί, ήταν και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος 

Το εσπέρας της Καθαράς Δευτέρας, 10ης / 23ης Φεβρουαρίου 2015, ετελέσθη η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου, -αύτη θα τελήται τας ημέρας Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην και Πέμπτην όλης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έως και της Μεγάλης Τετάρτης εις τον ιερόν μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης υπό του εφημερεύοντος ιερομονάχου-, προσευχομένου του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, κατελθόντος μετά χαζρανίουτών Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερομονάχων και μοναχών και μοναζουσών και τινων προσκυνητών, οις επετράπη η είσοδος, καθ ότι κατά το πρώτον τριήμερον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αργούν τα Γραφεία του Πατριαρχείου και δεν επιτρέπεται η είσοδος εις επισκέπτας.

Άμα τη ενάρξει του Αποδείπνου εψάλη συμφώνως προς το Τυπικόν της Εκκλησίας ο Μέγας Κανών του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.