Εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης, τελέσθηκε με λαμπρότητα την περασμένη Κυριακή η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου. 

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

Αναλυτικά το δελτίο τύπου: 

Την Κυριακήν, 2αν/15ην Ιανουαρίου 2015, Κυριακήν της Απόκρεω κατά το Τριώδιον, εωρτάσθη η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου εις τον Ιερόν μοναστηριακόν Ναόν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης διά θείας Λειτουργίας εις την οποίαν ήτο χοροστατών η Α.Θ.Μ. ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Κατά την αυτήν ημέραν εορτάσθη πανηγυρικώς η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου εις τον Ιερόν Ναόν της Ιεράς Μονής Παναγίας Σειδανάγιας, κειμένης ολίγα μόνον μέτρα από του Πατριαρχείου, βορειοανατολικώς αυτού εις την Χριστιανικήν συνοικίαν.

Εις την αρχαίαν ταύτην Μονήν του Πατριαρχείου εωρτάσθη το γεγονός της προσαγωγής του Κυρίου Ιησού Χριστού υπό των γονέων αυτού εις τον Ναόν του Σολομώντος επί τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ημερών από της Γεννήσεως αυτού, συμφώνως προς τον Νόμον, ότι παν άρσεν διανοίγον μήτραν άγιον έσται άγιον τω Θεώ και εδέχθη Αυτόν ο δίκαιος Συμεών λέγων:

«Νυν απολύεις τον δούλόν Σου Δέσποτα, κατά το ρήμά Σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το Σωτήριόν Σου, ο ήτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού Σου, Ισραήλ», (Λουκ. 2, 22-38).

Της εορτής ταύτης, εν τω Ναώ τούτω, προεξήρξε του Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας και της θείας Λειτουργίας την πρωίαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, κηρύττων και τον θείον λόγον εις τους Ελληνοφώνους και Αραβοφώνους πιστούς (ίδε βίντεο) και ψαλλόντων των καθηγητών και μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής και μελών της Χριστιανικής Κοινότητος των Ιεροσολύμων, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθε διά προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Η ανακαινίζουσα την Ιεράν Μονήν οσιολογιωτάτη καθηγουμένη μοναχή Σεραφείμα εδεξιώθη την Πατριαρχικήν συνοδείαν και πάντας εις το ηγουμενείον.