Δείτε εικόνες από το βεβηλωμένο παρεκκλήσι της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα

Loading...


Το παρεκλήσιο της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα έγινε στόχος από ακραίους ισραηλινούς ακτιβιστες.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 26ης Μαΐου/ 8ης Ἰουνίου 2014, καί τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 27ης Μαΐου/ 9ης Ἰουνίου 2014, ἀκραῖοι Ἰσραηλινοί ἀκτιβισταί, προερχόμενοι ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ Τάφου τοῦ Δαυΐδ, παρεβίασαν κόπτοντες τά κάγκελα καί ἐβεβήλωσαν ῥίπτοντες ἀκαθαρσίας εἰς τό ἐπί τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών παρεκκλήσιον-κατακόμβην τῆς Πεντηκοστῆς καί ἀνέσκαψαν τόν πέριξ ὑπαίθριον χῶρον.

Τό Πατριαρχεῖον, πρεσβεῦον πάντοτε τήν συμφιλίωσιν, συνδιαλλαγήν καί εἰρηνικήν διαθρησκειακήν συνύπαρξιν, διαμαρτύρεται διά τάς ὡς ἄνω ἐνεργείας καί εὐχαριστεῖ τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν τῆς περιοχῆς τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν αὐτῷ συμπαράστασιν.

 Ετικέτες