Για άλλη μια φορά στόχος ιερόσυλων η Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στόχος αγνώστων ιερόσυλων έγινε για άλλη μια φορά η Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών στα Ιεροσόλυμα.

Αυτή τη φορά, οι δράστες επιχείρησαν να μπουν στη Σχολή κα αφού απέτυχαν έγραψαν συνθήματα.

Διαβάστε το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου:

Εις λίαν πρωινήν μεταμεσονύκτιον ώραν της Κυριακής, 4ης /17ης Ιανουαρίου 2016, άγνωστοι έθεσαν πάλιν εις το στόχαστρον αυτών την Πατριαρχικήν Σχολήν της Αγίας Σιών.

Προσελθόντες νύκτωρ, προσεπάθησαν να παραβιάσουν την βόρειον σιδηράν θύραν της Σχολής, αποτυχόντες δε έγραψαν επ’ αυτής συνθήματα, τα οποία εν συνεχεία απέσβεσαν, ίνα μη καταστή δυνατή η ανάγνωσις αυτών.

Οι οικότροφοι μαθηταί της Σχολής ευθύς αμέσως την πρωΐαν ενημέρωσαν το Πατριαρχείον περί τούτου.

Το γεγονός τούτο, ακολουθούν σειράν άλλων παρομοίων εις βάρος της Σχολής, συνέβη την μεθεπομένην της επισκέψεως του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις αυτήν.

Ο Μακαριώτατος μετά την κοπήν της βασιλόπιττας, συνοδευόμενος υπό του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, του Προέδρου της Σχολικής Εφορίας Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου. Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιτέκτονος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, του Σχολαρχεύοντος κ. Νικολάου Σουλιώτη και των δοκίμων μαθητών της Σχολής, επεσκέφθη τον νοτίως της Σχολής υπαίθριον χώρον, ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου, ένθα το παρεκκλήσιον της Αγίας Πεντηκοστής και επετήρησε τας υπό του Πατριαρχείου εκτελουμένας εργασίας διαρρυθμίσεως του χώρου εν συνεργασία μετά της Δημαρχίας Ιεροσολύμων.

Το Πατριαρχείον καταδικάζει απεριφράστως την απαράδεκτον βιαίαν ταύτην ενέργειαν και προτίθεται να προβή εις όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα διά την προστασίαν της Σχολής.

1701jer (1).jpg
1701jer (2).jpg
1701jer (3).jpg
1701jer (4).jpg
1701jer (5).jpg

 Ετικέτες