Απόπειρα εμπρησμού στην Πατριαρχική Ιερατική Σχολή στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

Loading...


Αναστάτωση επικρατεί από το πρωί στους κόλπους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά την απόπειρα εμπρησμού που επιχείρησαν άγνωστοι τα ξημερώματα σήμερα.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση το Πατριαρχείο που περιγράφει τα γεγονότα, αλλά και τις κινήσεις που έγιναν.

Αναλυτικά:

«Την 4.00π.μ. ώραν της Πέμπτης, 13ης/ 26ης Φεβρουαρίου 2015, δύο άγνωστοι μετεμφιεσμένοι (μασκοφόροι) έρριξαν ύλην πυρός εις το κτίριον της Πατριαρχικής Ιερατικής Σχολής της Αγίας Σιών διά μέσου παραθύρου του λουτρώνος της ανατολικής πτέρυγος αυτού, της προσκεκολλημένης τω αυτόθι κοιμητηρίω του Πατριαρχείου.

Εις το εν λόγω κτίριον, εν ω και ο ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος, στεγάζεται η Ιερατική Σχολή του Πατριαρχείου μετά του οικοτροφείου αυτής, εν η φοιτούν δόκιμοι μαθηταί Γυμνασίου και Λυκείου, με απώτερον σκοπόν την ένταξιν αυτών εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Το αναφθέν υπό των εμπρηστών πυρ, εξαπλωθέν και ανυψωθέν, εγένετο αισθητόν υπό της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, η οποία και προστρέξασα κατέσβεσε τούτο, ώστε εκ της επιθέσεως ταύτης να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, παρά μόνον ζημίαι εις το κτίριον. Οι εμπρησταί έγραψαν επίσης εις τους τοίχους του κτιρίου συνθήματα προσβλητικά εναντίον του Ιησού Χριστού.

Παρόμοιαι παραβιάσεις και επιθέσεις άνευ εμπρησμού εγένοντο υπό ακραίων θρησκευτικών Ιουδαικών στοιχείων κατά τα παρελθόντα δύο τελευταία έτη κυρίως εις τον εξωτερικόν χώρον της Σχολής, ιδιοκτησίαν του Πατριαρχείου, ήτοι εις το υπαίθριον Παρεκκλήσιον και εις το γήπεδον, εκ του οποίου και εξερρίζωσαν τα υπό του Πατριαρχείου φυτευθέντα διακόσια (200) δενδρύλλια, δωρεάν του «Κέρεν Καγιέμετ» του Ισραήλ.

Η επίθεσις αύτη κατεγράφη υπό της φωτογραφικής μηχανής -video της Σχολής. Κατά την ώραν της επιθέσεως εκοιμώντο εις το αυτό κτίριον ο Διευθυντής του Οικοτροφείου, Ιεροδιάκονος π. Διονύσιος, ο οποίος και ειδοποίησε το Πατριαρχείον και οι δόκιμοι οικότροφοι της Σχολής.

Την πρωΐαν μετά την ακολουθίαν εις τον Ιερόν Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μετέβη επί τόπου η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων και μετά του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη δι’ έλεγχον του γεγονότος. Ενταύθα κατά την επίσκεψιν ταύτην ευρίσκετο και η Ισραηλινή Αστυνομία, η οποία είχε περικλείσει και περιορίσει τον χώρον διά την έρευναν αυτής.

Το Πατριαρχείον καταδικάζει κατηγορηματικώς την απαράδεκτον αυτήν ενέργειαν βίας εναντίον της Σχολής αυτού επί του λόφου της Αγίας Σιών, εξ ης εξεκίνησεν ανά τον κόσμον η πρώτη Εκκλησία και εξακολουθεί να προσεύχηται και να ενεργή υπέρ της θρησκευτικής συμφιλιώσεως και συνυπάρξεως εις την Αγίαν Γην.

Το επεισόδιον τούτο ανεκοινώθη την πρωΐαν της ως άνω ημέρας εις τας ειδήσεις των 6.00 π.μ. από Ραδιοφωνικόν Σταθμόν του Ισραήλ, ο οποίος και εζήτησε ενημέρωσιν επί του γεγονότος παρά του Γέροντος Αρχιγραμματέως και εξεδήλωσε την συμπαράστασιν αυτού.

Εν συνεχεία το Πατριαρχείον εδέχθη εκδηλώσεις συμπαραστάσεως εκ φίλων της ειρήνης και φίλα προσκειμένων αυτώ. Ο εξοχώτατος Πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ κ. Reuven Rivlin διά προσωπικής τηλεφωνικής συνδιαλέξεως αυτού προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον κατεδίκασε απεριφράστως ως απαράδεκτον και καταδιωκτέαν την βιαίαν πράξιν ταύτην. Την συμπαράστασιν αυτών εξέφρασαν προς τον Μακαριώτατον δι’ επισκέψεως αυτών εις το Πατριαρχείον και εκπρόσωποι, ραββίνοι και λαικοί, του Jerusalem Center for Jewish – Christian Relations (JCJCR ) και το Προξενείον των Η.Π.Α. εις τα Ιεροσόλυμα διά προσωπικής επισκέψεως του Αμερικανού Γενικού Προξένου επιτόπου».

2602pyr.jpg
2602pyr1.jpg
2602pyr2.jpg
2602pyr3.jpg
2602pyr4.jpg
2602pyr5.jpg
2602pyr6.jpg
2602pyr7.jpg


Ετικέτες