Ακτιβιστές από την Κορέα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Μια ομάδα ακτιβιστών της ειρήνης δέχθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος και συζήτησαν για επίκαιρα θέματα της περιοχής που μαστίζεται από πολέμους και βία.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το Σάββατον, 22αν Νοεμβρίου/ 5ην Δεκεμβρίου 2015, ομάς ακτιβιστών της ειρήνης υπό τον κ. Lee Man-Hee, επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Την ομάδα ταύτην εδέχθη φιλοφρόνως ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.

Ο επί κεφαλής της ομάδος ταύτης είπεν εις τον Μακαριώτατον, ότι έχουν ακούσει πολλά περί της προσωπικής δραστηριότητος Αυτού υπέρ της ειρήνης και διά τούτο πραγματοποιούν εις Αυτόν την επίσκεψιν ταύτην και προκειμένου να ακούσουν παρ᾽ Αυτού περί του Πατριαρχείου.

Ανταποκρινόμενος ο Μακαριώτατος, ωμίλησεν εις τους ειρηνιστάς τούτους, τους ελθόντας εκ της μακρινής χώρας της Κορέας, περί του θρησκευτικού και ειρηνευτικού έργου του Πατριαρχείου εξ αρχής και διά μέσου των αιώνων και έως της σήμερον εποχής, καθ᾽ ην εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής και πέραν ταύτης λαμβάνουν χώραν πρωτοφανή και ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος αθώων ανθρώπων, γυναικών, παιδίων, ασθενών και αδυνάτων.

Ο Μακαριώτατος ηυλόγησεν αυτούς και ηυχήθη ευόδωσιν του ειρηνευτικού έργου αυτών, λέγων το του Κυρίου «μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται». Επί του τεθέντος ερωτήματος τω Μακαριωτάτω περί των κοινών αγίων Γραφών των Χριστιανών δι᾽ όλους τους Χριστιανούς, ο Μακαριώτατος απήντησεν ότι ναί μεν είναι γεγονός ότι αι Άγιαι Γραφαί είναι κοιναί δι᾽ όλους τους Χριστιανούς, διαφέρει όμως ο τρόπος της ερμηνείας αυτών.

Επί του τεθέντος ερωτήματος της διαφοράς Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Μακαριώτατος απήντησε ότι μεγαλυτέρα διαφορά είναι όχι το πρόσωπον του Πάπα, αλλά ο θεσμός του Παπισμού.

Επί του τεθέντος ερωτήματος της σημασίας της Ορθοδοξίας, ο Μακαριώτατος απήντησεν ότι Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθήν δόξαν, την ορθήν γνώμην, την Ορθήν λατρείαν του αληθινού εν Τριάδι Θεού ημών.

0812kor.JPG
0812kor1.JPG
0812kor2.JPG
0812kor3.JPG
0812kor4.JPG
0812kor5.JPG
0812kor6.JPG


Ετικέτες